Slovo úvodem

Systém  správy rodinné firmy, který zde představujeme, vznikl na základě dlouhodobé spolupráce Centra pro rodinné firmy Vysoké školy ekonomické v Praze s profesorem Albertem Gimenem ze španělské ESADE Business School, který se již více než třicet let rodinným firmám akademicky i profesně věnuje. V hlavních principech vychází z jeho knihy Family Business Models, z řady workshopů, které jsme společně s ním absolvovali a z našich zkušeností z prostředí českých rodinných firem. Přístup prof. Gimena je velmi hluboký, přesto srozumitelný a praktický. Vychází nejenom z jeho dlouhodobé poradenské činnosti, ale i z jeho rozsáhlých znalostí sociální psychologie a sociologie. Díky jeho akademickým aktivitám je jeho přístup podložen i rozsáhlým empirickým výzkumem zahrnujícím data tisíců rodinných firem.

Naší snahou je co nejvýstižněji postihnout podstatu hlavních stavebních prvků systému správy a řízení rodinné firmy a jejich provázanost tak, aby mohl být vytvořen prostor pro naplňování obou hlavních cílů rodinného podnikání – rodinná harmonie a úspěšné podnikání.

Určitou záměrnou strohost hlavního textu budeme postupně doplňovat infografikami, konkrétními příklady z řad českých rodinných firem, videi, manuály a dalšími materiály.

Vybudovat a zavést systém řízení do jakékoliv organizace není nikdy jednoduché. Vybudovat a zavést systém řízení do rodinné firmy je ještě složitější. Věříme, že tato publikace k úspěšnému budování a zavádění systému řízení rodinných firem v České republice přispěje. Jelikož se jedná o zcela první publikaci, která se tématu správy a řízení rodinných firem takto systémově věnuje, prosíme sdílejte s námi všechny Vaše připomínky a doporučení.