6 Firemní management

Rodinná firma bývá závislá na postavě zakladatele nebo na jiném dominantním členu rodiny. Takové silné osobnosti často řídí firmu „neortodoxním“ způsobem. To ale není nutně špatně. Výsledek může být mimořádně úspěšný. Nevýhodou je, že je to takový druh řízení, který je vysoce závislý na schopnostech jedné konkrétní osoby.

S růstem rodinné firmy by se její řízení mělo vyvíjet tak, aby byla plně využita vitalita a nadšení podnikatele, ale aby se jeho podnik současně řídil podle kritérií, která budou znát i ostatní. Tomu lze napomoci vytvořením dvou nosných prvků:

  1. Profesionalizace řízení firmy;
  2. znalostní management (využívání a předávání dat, informací, znalostí).

První nosný prvek znamená zavedení běžných firemních manažerských postupů. Druhý znamená pracovat s informacemi a znalostmi tak, aby nebyly jen a pouze ve vlastnictví podnikatele.

6.1 Profesionalizace řízení firmy

Čím více jsou postupy firemního řízení profesionalizované, tím větší je stabilita firmy.

Tento nosný prvek zahrnuje zavádění manažerských postupů vyzkoušených a osvědčených ve světě managementu a to zejména

  • zavádění strategického řízení,
  • budování decentralizovaných organizačních struktur.

Zavedení strategického řízení znamená, že firma bude mít vymezenou strategii, která je dobře komunikovaná a sdílená napříč firmou. To se zejména v počátečních fázích rozvoje firmy obvykle neděje – strategie je, ať už vědomě či nevědomě (intuitivně), v hlavě podnikatele, který svůj tým řídí převážně úkolově. Jeho tým je pouze vykonavatelem, a to možná i vysoce výkonným, podnikatelových rozhodnutí. Riziko spočívá v tom, že s případným odchodem osoby podnikatele odejde i strategie a firma jako celek ztratí schopnost se rozhodovat. Mít srozumitelnou a sdílenou strategii znamená, že každý ve firmě ví, proč tu firma je a čeho chce dosáhnout a může se proto samostatně řídit a rozhodovat. Jasně daná strategie umožňuje lepší využití příležitostí, neboť rozšiřuje skupinu lidí, kteří jsou schopni identifikovat situace, které mohou představovat pro firmu příležitost.

Ruku v ruce je třeba se zaváděním strategického řízení budovat decentralizovanou organizační strukturu. Z počátku je firma řízena silně centrálně přes osobu podnikatele/zakladatele. On je jediným člověkem, který ví, co se má dělat a všechna rozhodnutí jdou přes něj („má strategii v hlavě“). Firma vykazuje vysoce centralizovanou organizační strukturu, která podporuje realizaci podnikatelových rozhodnutí. Decentralizace organizační struktury znamená, že rozhodování přechází z osoby podnikatele na organizaci jako takovou. Vytváření decentralizovaných struktur je pomalým procesem, který vyžaduje nové dovednosti řídícího týmu, jiné styly vedení, rozhodovací procesy, koordinační, motivační a kontrolní systémy, informační toky, či řízení věrnosti firmě apod.

6.2 Znalostní management

Tento stavební prvek zahrnuje data, která organizace může zpracovat do podoby užitečných informací a jejich využívání a předávání ve firmě.

Dobrý fotbalista dokáže střelit přímý kop, ale není to schopen vysvětlit. Jinými slovy, má tacitní (nesdělitelnou) znalost o daném kopu, kterou nedokáže vyjádřit. Tak je tomu u mnoha odborníků. Tacitní znalosti najdeme v hudbě, mezi profesionálními hledači zlata (vody, ropy apod.), v medicíně, ale i ve vědeckém výzkumu a samozřejmě ve značné míře v podnikání. Dobrý podnikatel díky svým zkušenostem toho hodně zná, ale ne vždy ví, jak se o své znalosti podělit s ostatními. Často má potíže vysvětlit, „jak provést přímý kop“ a pak celá váha organizace padá na jeho ramena.

Dobrý podnikatel díky svým zkušenostem toho hodně zná, ale ne vždy ví, jak se o své znalosti podělit s ostatními. Často má potíže vysvětlit, „jak provést přímý kop“ a pak celá váha organizace padá na jeho ramena.

Profesionalizace řídících postupů vyžaduje explicitní vyjádření těchto podnikatelových znalostí, aby bylo možné je v rámci organizace snadno sdílet a umožnit nově příchozím se z nich rychle učit. Je třeba formalizovat procesy (např. normami ISO), vytvářet databáze informací o organizačních aktivitách (např. SAP) a rozvíjet systémy kontrolních indikátorů (scorecards, reportingové systémy atd.).

Profesionalizace řízení firmy a znalostní management jsou dvě spjaté činnosti a jedna závisí na druhé.

Přechod od organizace s centralizovaným vedením úzce napojeným na osobu jednotlivce (podnikatele, zakladatele) na firmu s rozvinutým managementem poskytne firmě větší stabilitu  – činí ji méně závislou na talentu jedné osoby a umožňuje jí využít talentu celého týmu lidí.

Pokud se tento přechod provede správně, firma neztrácí přednosti podnikatelské centralizované organizace a současně může plně využívat přednosti profesionalizovaného řízení.