3 Rodinné hodnoty a vize

Děláme to, co nás baví. Jsme v tom dobří. Víme, proč to děláme.

V rámci řízení rodinné firmy by měla být společná vize rodinné firmy a rodiny projednána a odsouhlasena jako první.

  • Co přesně je naše společná vize?
  • A co jejím jádrem?
  • Co rodinné podnikání znamená pro rodinu samotnou?
  • Jaký prospěch by rodina z podnikání měla mít?

Vize rodinné firmy funguje jako kompas. Ukazuje směr a naviguje při rozhodování.

Vize musí být v souladu s hodnotami, které jsou pro jednotlivé členy rodiny významné.

Hodnoty poskytují základ jednání, protože jsou vodítkem k tomu, jak rozlišovat, co je dobré a co je špatné, a tedy i to, které jednání je správné a které nikoliv.

Hodnoty jsou lidem vlastní. Lidé jsou v životě poháněni celou řadou hodnot, které ovlivňují jejich volby a rozhodnutí. Kdykoliv se objevuje otázka, co je důležitější, vstupují do rozhodovacího procesu hodnoty. Hodnoty dávají vznik významu, jsou motivací pro určité chování.

Ačkoli je pro mnoho lidí obtížné jmenovitě uvést konkrétní hodnoty, které jsou pro ně významné, tak je intuitivně rozpoznávají, jakmile jsou jasně definovány.

Lidé používají hodnoty k navázání vztahů s ostatními. Hodnoty pomáhají spojit jednotlivce se skupinou, týmem, rodinou, organizací, institucí a společností obecně. Hodnoty jsou základem všech lidských vztahů.

Výslovně deklarované hodnoty posilují jak vztahy v rodině, tak vztah rodiny k jejímu podnikání.

  • Na co je rodina obzvláště hrdá?
  • Jaké hodnoty by chtěla rodina v podniku podporovat?
  • Jaký závazek by měla mít rodina nebo rodinný podnik vůči široké veřejnosti? Společenská odpovědnost podniků; sponzorské nabídky atd.