doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D.

Působí v Centru jako výzkumný pracovník. Je absolventem Fakulty podnikohospodářské VŠE a FEL ČVUT. Odborně se zaměřuje na rodinné firmy a regulaci síťových odvětví. Je autorem či spoluautorem více než 70 publikací, z toho 7 impaktovaných článků.