Ing. Martin Jurek, MIM, Ph.D.

Odborný asistent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, kde garantuje kurz Strategy and Succession in Family Businesses. Strávil dva semestry na Wirtschaftsuniversität Wien a studijní rok v USA. Problematika cílů, rodinných vztahů, nástupnictví a financí rodinných firem je předmětem nejenom jeho výzkumu, ale každodenní praxí, jelikož sám v rodinné firmě působí. Je moderátorem kurzů International Federation for Family Development, která má status obecného konzultanta u hospodářské a sociální rady OSN.