Realizační tým

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Vedoucí CRF, prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy a vedoucí katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Mgr. Stanislav Servus, LL.M.

Externí přednášející na Fakultě podnikohospodářské VŠE a advokát v advokátní kanceláři Eversheds Sutherland.

Ing. Martin Jurek, MIM, Ph.D.

Odborný asistent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

Odborný asistent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE.

doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D.

Docent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE.