Cíle projektu

Řídit vztah rodiny k firmě je stejně důležité, jako řídit firmu samotnou.

Název webu, rodinná ústava.cz, odkazuje na klíčový předpoklad úspěšnosti každého rodinného podnikání a tím je, že rodina si společně vyjasní všechna důležitá pravidla určující její vztah k podnikání. Pokud se tento vztah daří řídit úspěšně, využívá rodinná firma naplno potenciál, který rodina do firmy může přinášet.

Rodinné firmy představují nejčastější organizační formu podnikání – tvoří 60 % – 80 % z celkového počtu firem a podobným procentem se podílejí i na HDP či zaměstnanosti. Přesto byly do nedávné doby přehlíženy a považovány za nedospělou organizační formu podnikání, která buď zanikne nebo vstoupí na burzu. Pozornost se zaměřovala na řízení mezinárodních korporací a jen málokdo si všímal, že existuje početná skupina menších, ale i velkých firem mnohdy se stářím 100 a více let, které jsou po celou dobu ve vlastnictví jedné či několika málo rodin.

V České republice se v posledních letech také začíná často hovořit o rodinných firmách a rodinném podnikání, ale dlouhodobá mezigenerační zkušenost s řízením rodinných firem tu chybí. Jednou ze snah Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze je přinášet poznatky o rodinném podnikání ze zahraničí a ty společně s českými rodinnými firmami přizpůsobovat našemu prostředí. Na tuto ambici reaguje právě tento projektový web, rodinná ústava.cz.

Rodinná ústava.cz ve své současné pilotní fázi obsahuje dvě klíčové části:

  1. správa rodinné firmy,
  2. jak na rodinnou ústavu.

Účelem první části, která se zaměřuje na správu rodinného podnikání, je co nejvýstižněji postihnout podstatu hlavních stavebních prvků systému správy a řízení rodinného podnikání a jejich provázanost tak, aby mohl být vytvořen prostor pro naplňování obou hlavních cílů rodinného podnikání – rodinná harmonie a úspěšné podnikání.

Druhá část se zaměřuje na přípravu důležitého nástroje řízení rodinného podnikání, kterým je rodinná ústava.

Web budeme postupně doplňovat: infografikami, konkrétními příklady z řad českých rodinných firem, diagnostickými nástroji, videi, manuály, ale i online kurzy a dalšími materiály.