3 Doporučení pro sestavování

  • Rodinná ústava nemá být formálním dokumentem. Rychlost a jednoduchost není vše. Rodinnou ústavu nepřipravíte tak, že jednoduše opíšete náš vzor, či vzor Vašeho kolegy podnikatele. Každá rodinná ústava by měla odrážet situaci konkrétní rodiny a pouhé rychlé vytvoření dokumentu dle vzoru z knihy žádný výsledek nepřinese.
  • Příprava rodinné ústavy (případně dalších struktur správy a řízení rodinné firmy) bývá výborným pomocníkem pro přípravu budoucího nástupnického procesu. Umožní zakladateli a dalším členům jeho rodiny ujasnit si celou řadu otázek ohledně budoucnosti rodiny a rodinné firmy a možností společného fungování. Tento proces totiž signalizuje zúčastněným osobám, že jsou schopny a zamýšlejí zachovat rodinnou firmu pro další generace a jsou schopni spolu spolupracovat (jestliže je výsledek opačný, ukazuje to, že vlastnická rodina musí hledat jinou cestu, jak s rodinnou firmou naložit).
  • Vlastní proces přípravy rodinné ústavy a její průběžná obnova může mít větší pozitivní efekt než vlastní dokument. Právě práce a diskuse při tvorbě pravidel, hledání konsenzu uvnitř rodiny ohledně budoucí správy rodinné firmy, tak mohou být pro podnikatelskou rodinu zásadním krokem pro další rozvoj (a často také něčím, co v rodinné firmě i v rodině samotné dosud chybělo).