1 Proč „rodinná ústava“

Rodinné firmy, které chtějí zachovat rodinné vlastnictví, chtějí své firmy rozvíjet i v dalších generacích, chtějí rozvíjet podnikatelského ducha, jsou zásadním prvkem stávajícího ale i budoucího hospodářského vývoje.

Rodinné firmy jsou různorodé. Liší se podle typů právních forem (od živnostníků po velké akciové společnosti), vlastnických struktur, velikostí a řídících struktur. Jedná se o velké skupiny, ale i o malopodnikatele, živnostníky a farmáře. Jedná se o firmy, které vlastní a řídí jeden člověk, ale i firmy, vlastněné a řízené skupinou rodinných příslušníků, případně i se zapojením najatých manažerů. Podnikatelské rodiny a jejich firmy se dynamicky vyvíjejí. V ideálním případě rostou a jsou úspěšné.

Úspěch v podnikání, ale automaticky neznamená úspěch rodiny a opačně. S rozvojem podnikání a zapojováním dalších členů rozrůstající se rodiny do podnikání roste i riziko konfliktů. Ty nejčastěji vycházejí z odlišných představ o společném fungování a budoucnosti a na odlišných představách o vzájemných právech k rodinné firmě a jsou jedním z největších rizik pro jejich úspěšný rozvoj a přežití rodinného podnikání do dalších generací. Předejít těmto konfliktům je možné, pokud členové podnikatelské rodiny dosáhnout shody v představách o svém společném fungování. Pokud jsou tyto představy sepsány a přijaty členy podnikající rodiny, hovoříme o rodinné ústavě.

Rodinná ústava:

  • vede k uvědomění si zásadních témat souvisejících s dynamikou rodinné firmy, která se týkají hledání rovnováhy mezi zájmy vlastnické rodiny a firmy;
  • poskytuje vodítko pro nastavení pravidel společného fungování,
  • napomáhá si položit podstatné otázky a zároveň hledat vhodné odpovědi, které jsou individuálně přizpůsobeny situaci, která je specifická pro podnik a rodinu.